O firmie Usługi Kontakt

O firmie

PDB Group świadczy kompleksową obsługę prawną dla przedsiębiorstw. Oferujemy zupełnie nowy standard obsługi prawnej firm.

Do całkowitej zmiany w podejściu do świadczenia usług prawnych dla biznesu zainspirowali nas Klienci, którzy szukali alternatywy dla chaotycznie prowadzonych spraw, bałaganu w dokumentacji oraz działań prawnych podejmowanych zbyt późno i w sposób niespójny. Klienci, którzy nie chcieli dłużej ponosić wysokich kosztów korzystania z usług tradycyjnych kancelarii, nie wiedząc jednocześnie za co płacą. Teraz możemy zaoferować im, a także Państwu zupełnie nowe rozwiązanie.

więcej

Usługi

» «
 • 6

  Doradztwo prawne

  • nielimitowane konsultacje prawne, telefoniczne i mailowe
  • sporządzanie opinii prawnych na tematy związane z działalnością firmy
  • weryfikowanie wiarygodności kontrahentów

 • 3

  Czynności opcjonalne

  • reprezentowanie Klientów w postępowaniu sądowym
  • reprezentowanie Klientów w postępowaniu administracyjnym przed organami administracji samorządowej i rządowej
  • uczestniczenie w negocjacjach kontraktów handlowychi rozmowach biznesowych
  • dyżury i konsultacje z prawnikiem w siedzibie firmy Klienta
  • przeprowadzanie audytu prawnego dotyczącego ustalenia stanu sytuacji prawnej firmy

 • 2

  Ochrona prawna firmy

  • wsparcie prawne na etapie czynności przedprocesowych, procesowych oraz wykonawczych
  • weryfikowanie dokumentów wydawanych przez instytucje państwowe
  • roszczenia gwarancyjne i sprawy konsumenckie

 • 5

  Windykacja

  • monitoring spłat należności
  • negocjacje i współpraca komornikiem
  • sporządzanie wezwań do zapłaty oraz wniosków egzekucyjnych
  • klauzule umowne zapewniające efektywność windykacji

 • 1

  Składanie wniosków w imieniu klienta

  • sporządzanie wezwań do zapłaty i nadzorowanie procesu spłat
  • sporządzanie wniosków do KRS i ich weryfikacja pod kątem prawnym
  • składanie wniosków do organów ścigania dotyczących oszustw i kradzieży

 • 4

  Sporządzanie dokumentów

  • optymalizowanie umów zawieranych przez Klienta
  • tworzenie umów pod kątem efektywności przyszłej windykacji
  • tworzenie projektów dokumentów niezbędnych dla funkcjonowania firmy:
  • umowy najmu,
  • regulamin pracy,
  • regulamin spłaty zadłużenia,
  • umowa pożyczki,
  • użyczenia,
  • pełnomocnictwa
  • i inne

Copyright by PDB Group